Upravljavec osebnih podatkov: UNIKA TTI d.o.o. (Tudi kot »podjetje,« »Unikashop.si« ali »ponudnik«)

UNIKA TTI, trgovina, trženje igrač, d.o.o., Volaričeva ulica 1
6230 Postojna, matična številka: 5412439000, davčna številka: SI 75291185

Telefon: 05 700 00 30, 05 700 00 31

E-pošta: info@unikashop.si.

V podjetju UNIKA TTI d.o.o. cenimo vašo zasebnost, zato stremimo k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Naše podjetje spoštuje obveznosti, ki jih narekujejo predpisi o varovanju zasebnosti in osebnih podatkov. Med te spadata Zakon o varstvu osebnih podatkov, ZVOP-2, Uradni list RS, št. 163/22 in UREDBA (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA, z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), tudi GDPR, kot tudi druga veljavna zakonodaja, na primer Zakon o elektronskih komunikacijah, ZEKom-2, Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O in Zakon o elektronskem poslovanju na trgu, ZEPT, Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo, 19/15189/21 – ZDU-1M in 18/23 – ZDU-1O Pri nudenju naših storitev spletne trgovine ali pri poslovanju preko telekomunikacijskih sredstev vam zagotavljamo, da vaše osebne podatke obdelujemo skladno z veljavno zakonodajo.

Namen te Politike zasebnosti je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas ter kako jih uveljavljati.

Na Unikashop.si (spletna stran podjetja Unika TTI d.o.o.) se zavezujemo, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali preko naše spletne strani ali preko telekomunikacijskih sredstev (npr. v sklopu elektronske korespondence), uporabljeni v skladu s to Politiko zasebnosti, da vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

Osebni podatki

Osebni podatek je katerakoli informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Posameznik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Ponudnik, skladno z nameni opredeljenimi v nadaljevanju te Politike zasebnosti, zbira naslednje osebne podatke:

 • podatke, ki jih potrebujemo za dostavo naročenega ali kupljenega blaga (predmet nakupa, cena, naslov za dostavo, telefonska številka, e-mail, čas dostave, način plačila, datum plačila, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu, ipd.);
 • druge podatke, ki jih uporabnik posreduje ponudniku ob zahtevi za storitve, ki obdelavo teh podatkov zahtevajo;
 • podatke o uporabnikovi uporabi spletnega mesta ponudnika (datumi in ure obiskov spletnega mesta, obiskane strani oz. URL-ji, čas zadrževanja na posamezni strani, število obiskanih strani, skupni čas obiska spletnega mesta, opravljene nastavitve na spletnem mestu);
 • podatke iz izpolnjenih obrazcev , npr. v okviru nagradnih iger ali ob prijavi na e-novicePonudnik ne zbira in ne obdeluje vaših osebnih podatkov, razen kadar mu vi to omogočite oz. v to privolite, tj. ob naročilu izdelkov ali storitev, ko se naročite na prejemanje e-novic, sodelujete v nagradni igri itd., ali kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga ali ima ponudnik za obdelavo zakoniti interes.

Časovno obdobje, v katerem ponudnik hrani zbrane podatke, je podrobneje opredeljeno v poglavju Hramba osebnih podatkov te Politike.

Pošiljanje povpraševanja in ostala komunikacija z nami

Ko na naše kontaktne podatke (naslov, elektronski naslov, telefonska številka), objavljene na naši spletni strani, pošljete povpraševanje glede naše ponudbe izdelkov, vaše osebne podatke obdelujemo izključno za namene priprave odgovora na vaše povpraševanje, za morebitno pripravo in sklenitev pogodbe, za izvajanje sklenjene pogodbe ter da vam odgovorimo na vaše vprašanje.

Vsi podatki, ki so zbrani preko naše spletne strani ali so nam kako drugače sporočeni (npr. s pomočjo telekomunikacijskih sredstev), se zbirajo z namenom zagotavljanja naših storitev ter za namen naše interne administracije in vodenja našega poslovanja.

Posredovane kontaktne podatke lahko na podlagi našega zakonitega interesa obdelujemo tudi za osnovno prilagojeno komuniciranje z vami preko elektronske pošte in vam skušamo predstaviti ustrezne artikle, ki bi vam bili lahko zanimivi na podlagi vaših preteklih interakcij z nami. Pri tem ne uporabljamo nikakršnega (avtomatskega) profiliranja, temveč zgolj izbiramo ustrezne nabore prejemnikov za posamezna sporočila. Od tovrstnega komuniciranja se lahko kadarkoli brezplačno odjavite na način, da nam pošljete elektronsko sporočilo z besedo »Odjava« na elektronski naslov: info@unikashop.si.

Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo v poglavju » Pravice posameznika glede obdelave podatkov «.

Obisk spletne strani

Ob vsakem obisku spletnih strani Unikashop.si se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika. Tako zbrane (osebne) podatke zbiramo s pomočjo piškotkov, pri čemer vas bomo pred namestitvijo bolj invazivnih piškotkov vprašali za vašo privolitev, medtem, ko lahko določene druge podatke zbiramo že na podlagi naših zakonitih interesov.

Več o politiki nameščanja piškotkov na naših spletnih straneh si lahko preberete na povezavi »Piškotki« na naši spletni strani.

Prijava na elektronske novice

Na naši spletni strani ali preko odgovora na prejeto elektronsko sporočilo se lahko naročite tudi na prejemanje aktualnih obvestil in informacij o naših akcijah in novostih.

Za tako določen namen neposrednega trženja vas lahko preko elektronske pošte obveščamo o novostih iz naše ponudbe. O novostih vas bomo obveščali občasno in po potrebi.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi vaše izrecne privolitve, pri čemer lahko privolitev za prejemanje oglasnih sporočil kadarkoli brezplačno prekličete, tako da nam pošljete elektronsko sporočilo na elektronski naslov: info@unikashop.si.

Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo v poglavju » Pravice posameznika glede obdelave podatkov «.

Sodelovanje v nagradnih igrah in promocijskih akcijah

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob izvedbi nagradne igre ali prijavi na promocijske akcije, obdelujemo za namene izvedbe nagradne igre ali promocijske akcije. Vaši osebni podatki se po izvedbi nagradne igre ali promocijske akcije, na katero ste se prijavili izbrišejo, razen v primeru, ko podate vašo izrecno privolitev, da vam na kontaktne podatke, navedene ob prijavi na nagradno igro ali promocijsko akcijo, pošiljamo oglasna sporočila o naših ponudbah.

Od tovrstnega oglaševanja se lahko kadarkoli brezplačno odjavite na način, da nam pošljete elektronsko sporočilo z besedo »odjava« na elektronski naslov: info@unikashop.si.

Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo v poglavju » Pravice posameznika glede obdelave podatkov «.

Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

Ponudnik zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

– na podlagi privolitve posameznika iz alineje a) prve točke šestega člena GDPR;

– na podlagi izvajanja pogodbe in ukrepov na zahtevo posameznika pred sklenitvijo pogodbe iz alineje b) prve točke šestega člena GDPR;

– na podlagi izpolnitve zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca iz alineje c) prve točke šestega člena GDPR;

– na podlagi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec iz alineje f) prve točke šestega člena GDPR.

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani in zbrani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo kontaktirali, vas o tem obvestili ter po potrebi zaprosili za vašo predhodno pisno privolitev.

Obdelava na podlagi vaše privolitve ali  soglasja

Ponudnik zbira in obdeluje (uporablja) vaše osebne podatke tudi za naslednje namene, kadar za to podate soglasje:
• pošiljanje e-novic, če ste se nanje naročili,
• vse druge namene, za katere se specifično strinjate pri sodelovanju s ponudnikom.

Obdelava na na podlagi izvajanja pogodbe in ukrepov na zahtevo posameznika pred sklenitvijo pogodbe

V primeru, ko je zagotovitev osebnih podatkov pogodbena obveznost, obveznost, ki je potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe s ponudnikom ali zakonska obveznost, je osebne podatke potrebno zagotoviti, če želite sklenitev ali izvedbo pogodbe. Oziroma, v primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite, s ponudnikom ne morete skleniti pogodbe, prav tako ponudnik ne more zagotoviti storitev oziroma dobaviti produktov skladno s pogodbo,

Namen obdelave     

Podrobnejša obrazložitev

Sklenitev in izvajanje pogodbe

Sklenitev in izvajanje pogodbe sklenjene s ponudnikom, vključno s ponudnikovo izpolnitvijo vaših naročil (dobavo produktov in zagotovitvijo storitev), komunikacijo z vami, preveritvijo vaših plačil in izpolnitvijo drugih obveznosti ponudnika in/ali vaših obveznosti (, točka (b) člena 6 (1) GDPR).

 

Neposredno obveščanje kupcev o posebnih ponudbah, popustih in drugih vsebinah preko e-maila ali SMS-a na se izvaja skladno z ZEKom-2.

Unikashop.si na podlagi zakona ZEKom-2 svoje kupce obvešča o svojih izdelkih, storitvah in vsebinah. Kupec lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov. Kupec lahko tovrstno komuniciranje kadarkoli prekine preko povezave za odjavo v prejetih sporočilih, ali s pisno zahtevo z besedo »odjava« na email naslov info@unikashop.si.

 Obdelava na podlagi zakonitega interesa

Ponudnik lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katere si ponudnik prizadeva, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa ponudnik vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Namen obdelave

Podrobnejša obrazložitev

Splošna statistična obdelava podatkov o kupcih in njihovih naročilih ter potencialnih kupcih (kontaktih) za namene internih analiz prodaje, ponovnih nakupov, agregatnega obnašanja kupcev, optimizacije oglaševanja in poslovne optimizacije

Na Unikashop.si izvajamo splošno statistično obdelavo podatkov o kupcih in njihovih naročilih ter potencialnih kupcih (kontaktih), na podlagi katere izvajamo interne analize prodaje, ponovnih nakupov in agregatnega obnašanja kupcev ter spremljamo in optimiziramo svojo poslovno učinkovitost in optimiziramo svoje oglaševanje, npr.:

• Spremljamo prodajo po naših prodajnih kanalih (internet)

• Spremljamo koliko kupcev izvaja ponovne nakupe, kako hitro in v kolikšni vrednosti

• Spremljamo splošne statistične prodajne podatke, kot so povprečna vrednost košarice, število izdelkov na naročilu in podobno

• Spremljamo odzive na elektronsko pošto, SMS sporočila, telefonske klice in različna oglasna sporočila (TV oglasi, radijski oglasi, spletni oglasi) in na podlagi tega optimiziramo svoje oglaševanje (se odločamo kaj, kje, komu in kako oglaševati)

Tovrstno statistično spremljanje nam omogoča splošno optimizirati poslovanje in oglaševanje ter na podlagi tega uporabnikom tudi nuditi cenovno dostopne izdelke in storitve.

Obdelava podatkov o neprevzetih naročilih na daljavo z namenom preprečevanja goljufij

Na Unikashop.si na podlagi svojega zakonitega interesa obdelujemo podatke o poslanih in neprevzetih naročilih na daljavo, s čimer ugotavljamo, ali in kateri kupci nadproporcionalno na daljavo naročajo izdelke s plačilom ob prevzemu in nato teh izdelkov ne prevzemajo, s čimer nam nastaja poslovna škoda, ki jo želimo preprečiti.

Ko takšne kupce identificiramo, jim v spletni trgovini onemogočimo naročanje izdelkov s plačilom ob prevzemu, še vedno pa jim je omogočeno naročanje izdelkov s takojšnjim predplačilom s plačilnimi karticami ali PayPal-om.

Avtomatsko e-mail komuniciranje z uporabnikom na podlagi njegovega oz. njenega začetka spletnega nakupnega procesa.        

Na Unikashop.si na podlagi svojega zakonitega interesa potencialnim kupcem, ki so v nakupovalno košarico dodali izbrane izdelke, a nakupa niso zaključili, občasno pošljemo e-mail sporočila vezana na njihov nezaključen nakup, s ciljem poskusa zaključitve nakupa oziroma nudenjem pomoči in informacij v zvezi s tem.

Če tega ne želite, lahko tovrstno obdelavo podatkov kadarkoli prekinete ali s pisno zahtevo na e-mail naslov info@unikashop.si.

Osnovno prilagojeno komuniciranje (preko e-maila, SMSa, telefonskih klicev, pošte, obvestil preko brskalnika, informacij na spletnem mestu, socialnih omrežij) s prilagojenimi popusti, ponudbami in vsebinami   

V okviru osnovnega prilagojenega komuniciranja (preko e-maila, SMSa, telefonskih klicev, pošte, obvestil preko brskalnika, informacij na spletnem mestu, socialnih omrežij) vam skušamo predstaviti ustrezne ponudbe, popuste in druge vsebine, ki bi vam bile lahko zanimive na podlagi vaših preteklih interakcij z nami.

Za to uporabljamo naslednje vaše podatke:

• Demografski podatki (spol, datum rojstva oz. starost, naslov)

• Zgodovina vaših nakupov (kupljeni izdelki, čas nakupa, število nakupov)

• Enostavno obravnavanje obnašanja na Unikashop.si (ogled posameznih izdelkov ali vsebin, ki lahko sproži pošiljanje prilagojenih sporočil), brez uporabe teh podatkov za tvorjenje uporabniških profilov

• Vaši odzivi (odprtje sporočila, klik na povezavo, nakup) na različna sporočila, ki vam jih pošiljamo.

Pri tem ne uporabljamo kakršnegakoli pol-avtomatskega ali avtomatskega profiliranja, temveč zgolj izbiramo ustrezne nabore prejemnikov za posamezna sporočila. Pri tem se nikoli ne posvečamo podatkom posameznika, temveč izvajamo agregatno obdelavo večjih skupin.

Kupec lahko tovrstno komuniciranje kadarkoli prekine preko povezave za odjavo v prejetih sporočilih, ali s pisno zahtevo na e-mail naslov info@unikashop.si.

Neposredno obveščanje o posebnih ponudbah, popustih in drugih vsebinah preko telefonskih klicev in navadne pošte.

Unikashop.si na podlagi svojega zakonitega interesa kupce občasno obvešča o svojih izdelkih, storitvah, popustih in vsebinah tudi preko telefonskih klicev in navadne pošte. Kupec lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov.

Kupec lahko tovrstno komuniciranje kadarkoli prekine ali s pisno zahtevo z besedo »odjava« na e-mail naslov info@unikashop.si .

Uporaba Facebook oglaševalskega orodja Faceboom Custom Audiences (“Facebook prilagojena občinstva”)           

Unikashop.si na podlagi svojega zakonitega interesa pri spletnem oglaševanju uporablja tudi storitev Facebook Custom Audiences (“Facebook prilagojena občinstva”), in sicer ali v sklopu izvajanja osnovnega prilagojenega komuniciranja na podlagi svojega zakonitega interesa ali pa v sklopu pridobljenega soglasja za komuniciranje s prilagojenimi ponudbami in vsebinami na podlagi uporabnikovega profila.

Ta storitev deluje na sledeči način:

1. Vaš e-mail naslov, ki smo ga od vas pridobili tekom vašega nakupa ali vašega prostovoljnega vnosa, naložimo na Facebook.

2. Facebook izvede primerjavo med vašim email naslovom in svojo bazo uporabnikov in ugotovi, ali ste Facebook uporabnik.

3. Če niste Facebook uporabnik, potem se z vašim email naslovom ne zgodi nič in Facebook z njim ne izvaja nobenih aktivnosti.

4. Če pa ste Facebook uporabnik, pa vas bo Facebook dodal na novo ustvarjeni seznam prilagojenih občinstev, ki bo samo in izrecno nam omogočal, da tej skupini uporabnikov na Facebooku prikazujemo prilagojene oglase.

5. Na podlagi tega vam lahko na Facebooku prikazujemo bolj usmerjene in vam prilagojene oglase ter predvsem dodatne popuste.

Izvajanje tega iz naše strani lahko kadarkoli prekinete ali s pisno zahtevo na e-mail naslov info@unikashop.si.

Uporabniki podatkov

Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim nepooblaščenim osebam brez vaše privolitve

Osebne podatke lahko posredujemo drugim uporabnikom zgolj v primeru izpolnitve zakonske obveznosti.

Posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki lahko zaupamo našim poslovnim partnerjem (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v našem imenu in v mejah našega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) ter skladno z nameni, ki so opredeljeni v Politiki zasebnosti. Posredovane podatke omenjeni partnerji skrbno varujejo in ne hranijo na zalogo, ter jih ne uporabljajo za lastne namene. Obdelovalci so posredovane podatke upravičeni uporabljati samo za izvrševanje svojega dela.

Zavezujemo se, da niti mi niti drugi uporabniki, vaših osebnih podatkov ne bodo posredovali ali prenesli v tretjo državo izven Evropske unije in/ali Evropskega gospodarskega prostora ali v mednarodno organizacijo, razen v ZDA – Evropska komisija je s sklepom z dne 10. 7. 2023 ugotovila ustrezno raven zaščite varstva osebnih podatkov.

Hramba osebnih podatkov

Ponudnik bo hranil vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani (npr. za zagotovitev, da dostopate in uporabljate vaš spletni račun pri ponudniku in ponudnikovo spletno trgovino, za ponudnikovo izpolnitev vaših naročil, preveritev vaših plačil in izpolnitev drugih obveznosti ponudnika in/ali vaših obveznosti, za zagotovitev, da lahko dostopate do posebnih informacij, ki so vam na voljo, za zagotovitev, da lahko uporabljate za ponudnikovo pošiljanje e-novic ipd.).

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve ali zakonitega interesa, npr. v primeru pošiljanje elektronskih novic, hranimo trajno do preklica te privolitve z vaše strani oziroma do vašega ugovora obdelave, pri čemer se zavezujemo, da bomo obstoj namena obdelave osebnih podatkov preverjali v rednih časovnih intervalih. Podatke bomo pred preklicem izbrisali le, če je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov (npr. če bi prenehali pošiljati oglasna elektronska sporočila) ali če tako določa zakon.

Tiste osebne podatke, ki jih ponudnik obdeluje na podlagi zakona, ponudnik hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon.

Tiste osebne podatke, ki jih ponudnik obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega odnosa s posameznikom, ponudnik hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju razen v primerih, ko pride med vami in ponudnikom do spora v zvezi s pogodbo. V takem primeru hrani ponudnik podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora.

Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Kot zgoraj navedeno,  lahko ponudnik posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu ponudnika, v mejah ponudnikovega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje ponudnik so:

– ponudniki storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
– administrator in skrbnik spletne strani;
• ponudniki obdelave podatkov in analitike (npr. Google Analytics);
• ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil (npr. Mailchimp);
• ponudniki plačilnih sistemov, kot so PayPal, Braintree);
• ponudniki rešitev za spletno oglaševanje (npr. Google, Facebook).

Ponudnik ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljavčevih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

Ponudnik in obdelovalci osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) ali v mednarodne organizacije, razen v ZDA, Evropska komisija je s sklepom z dne 10. 7. 2023 ugotovila ustrezno raven zaščite varstva osebnih podatkov.

Svoboda izbire

Informacije, ki nam jih posredujete, nadzorujete vi. Če se odločite, da nam določenih podatkov ne boste posredovali, potem do nekaterih mest oziroma funkcij na naši spletni strani ne boste mogli dostopati, prav tako vam v takih primerih ne bomo mogli odgovoriti na vaše povpraševanje. Če se spremenijo vaši osebnih podatki (poštna številka, elektronski naslov, naslov, telefonska številka idr.), vas prosimo, da nas o spremembah prav tako obvestite na elektronski naslov: info@unikashop.si.

Privolitev otrok

Privolitev otroka za uporabo storitev informacijske družbe, ki se ponujajo neposredno otrokom oziroma za katere se lahko verjetno domneva, da jih bodo uporabljali otroci, je veljavna, če je otrok star 15 let ali več. Če je otrok mlajši od 15 let, je privolitev veljavna le, če jo da ali odobri eden od staršev otroka, njegov skrbnik ali oseba, ki ji je podeljena starševska skrb, skladno z 8. členom ZVOP-2. Kadar se storitev informacijske družbe ponuja neodplačno, lahko privolitev odobri tudi rejnik ali predstavnik zavoda, v katerega je nameščen otrok.

Navedeno ne vpliva na pravila slovenskega pogodbenega prava v zvezi s pravili o veljavnosti, oblikovanju ali učinku pogodbe z otrokom.

Ponudnik si bo ob upoštevanju razpoložljive tehnologije v takih primerih razumno prizadeval za preveritev, ali je eden od staršev, skrbnik ali nosilec starševske odgovornosti za otroka dal ali odobril privolitev.

Avtomatično beleženje informacij (neosebni podatki)

Kadarkoli dostopate na spletno stran, se splošni, neosebni podatki (število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) avtomatično beležijo (ne kot del prijave). Te informacije uporabljamo za merjenje privlačnosti naše spletne strani in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Vaši podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretjim.

Varnost

Ponudnik si močno prizadeva za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. Vaši podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem.

Pravice posameznika glede obdelave podatkov

Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z našo politiko varovanja osebnih podatkov ali obdelavo vaših osebnih podatkov, se lahko brez zadržkov obrnete na nas. Pišite nam na info@unikashop.si ali nas pokličite na 05 700 00 30. Za zagotovitev poštene in pregledne obdelave imate kot posameznik, na podlagi predpisov, naslednje pravice:

 • Pravica do preklica privolitve (3. točka 7. člena GDPR):

Če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (v enega ali več določenih namenov), imate pravico, da to svojo privolitev kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
Privolitev je možno preklicati s pisno izjavo, ki se pošlje upravljavcu na enega od kontaktov, navedenih na spletnem mestu https://www.unikashop.si/kontakt ali na info@unikashop.si.
Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posameznika nima nobenih negativnih posledic ali sankcij. Vendar pa je možno, da upravljavec posamezniku po preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov morda ne bo več mogel nuditi posamezne ali več svojih storitev, če gre za storitve, ki jih brez obdelave osebnih podatkov, za katero je bila privolitev dana, ni mogoče nuditi.

 • Pravica dostopa do osebnih podatkov (15. člen GDPR):

Kot posameznik imate pravico od ponudnika (upravljavca osebnih podatkov) dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in določene informacije (o namenih obdelave, o vrstah osebnih podatkov, o uporabnikih, o obdobjih hrambe oz. merilih za določitev obdobij, o obstoju pravice do popravka ali izbrisa podatkov, pravice do omejitev in ugovora obdelave in pravice do pritožbe pri nadzornem organu, o viru podatkov, če podatki niso bili zbrani pri vas, o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razlogih zanj ter pomenu in posledicah take obdelave za vas, ter druge informacije v skladu s členom 15 GDPR);

 • Pravica do popravka osebnih podatkov (16. člen GDPR):

Kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Kot posameznik imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;

 • Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«) (17. člen GDPR):

Kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, ponudnik pa mora podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov:
• podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani oz. drugače obdelani,
• če prekličete privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga,
• če ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi,
• podatki so bili obdelani nezakonito,
• podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za ponudnika,
• podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe.
Kot posameznik pa v določenih primerih, opisanih v 3. odstavku člena 17. GDPR, nimate pravice do izbrisa podatkov;

 • Pravica do omejitve obdelave (18. člen GDPR):

Kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik omeji obdelavo, kadar obstaja eden od primerov:
• če oporekate točnosti podatkov za obdobje, ki ponudniku omogoča preveriti točnost podatkov,
• obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu podatkov, namesto tega pa zahtevate omejitev njihove uporabe,
• ponudnik podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar pa jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov,
• ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi ponudnika prevladajo nad vašimi razlogi;

 • Pravica do prenosljivosti podatkov (20. člen GDPR):

Kot posameznik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali ponudniku, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas ponudnik, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, in sicer kadar:

 • obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in
  • se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Kot posameznik imate pri uresničevanju navedene pravice, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca (ponudnika) k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo

 • Pravica do ugovora (21. člen GDPR):

Kot posameznik imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene ponudniku (točka (e) člena 6 (1) GDPR) ali je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva ponudnik ali tretja oseba (točka (f) člena 6 (1) GDPR), vključno z oblikovanjem profilov na podlagi navedenih obdelav; ponudnik preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene trženja, ima posameznik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem; kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se podatki ne obdelujejo več v te namene.
Kadar se podatki obdelujejo v znanstveno ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene, ima posameznik pravico, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja iz razlogov javnega interesa;

 • Pravica, da ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi (22. člen GDPR)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva.

 • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu (77. in 78. člen GDPR):

 Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali drugo) pravno sredstvo imate kot posameznik pravico, da vložite pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti v državi, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec, Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si), če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši predpise o varstvu osebnih podatkov.
Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali izvensodno) sredstvo imate kot posameznik pravico do učinkovitega pravnega sredstva, in sicer zoper pravno zavezujočo odločitev nadzornega organa v zvezi z njo, prav tako pa tudi v primeru, kadar nadzorni organ vaše pritožbe ne obravnava ali vas v treh mesecih ne obvesti o stanju zadeve ali o odločitvi o pritožbi. Za postopke zoper nadzorni organ so pristojna sodišča države članice, v kateri ima nadzorni organ sedež. Zoper odločitve nadzornega organa ni dovoljena pritožba, ja pa dopusten upravni spor, v skladu z zakonom, ki ureja upravni spor (54. člen ZVOP-2).

Posameznik lahko vse zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki iz 15. do 22. člena GDPR ali ki se tičejo pridobivanja ali obdelave osebnih podatkov v pisni obliki naslovi na upravljavca na zgoraj navedeni naslov ali po elektronski poti na enega od kontaktov, navedenih na spletnem mestu https://www.unikashop.si/kontakt ali na info@unikashop.si. Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko ponudnik od posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati.

Ponudnik mora na zahtevo posameznika, s katero ta uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. Če posameznik to zahteva, ga lahko z osebnimi podatki seznani tudi ustno.

Odločitev ponudnika mora vsebovati razloge in informacijo o pravici do pritožbe pri nadzornem organu v roku 15 dni od seznanitve z odločitvijo po določbah točke f) prvega odstavka 15. člena GDPR. Odločitev ima lahko obliko uradnega zaznamka, ki se pošlje posamezniku na način, ki omogoča seznanitev z odločitvijo in dokazovanje njenega prejema, skladno s 14. členom ZVOP-2.

Upravljavec vam kot vlagatelju zahteve za posredovanje osebnih podatkov le te posreduje upoštevaje določila 40. in 41. člena ZVOP-2, najpozneje v roku 15 dni od dneva prejema popolne zahteve ali pa vlagatelja v tem roku pisno obvesti o razlogih, zaradi katerih mu zahtevanih osebnih podatkov ne bo posredoval. Upravljavec in vlagatelj zahteve se lahko v istem roku dogovorita za podaljšanje roka.

Spremembe

Pridržujemo si pravico, da Izjavo o zasebnosti po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

Prav tako vas bomo o morebitnih spremembah, ki bistveno vplivajo na obdelavo vaših osebnih podatkov, predhodno obvestili na primeren način (npr. z obvestilom na naši spletni strani ali po elektronski pošti).

Verzija: 2.0

Posodobljeno: 8. 8. 2023