Učenje je lahko zabavno

18.09.2020

Unescova teorija učenja pravi, da je “Učenje vsaka sprememba v vedenju, informiranosti, znanju, razumevanju, stališčih, spretnostih ali zmožnostih, ki je trajna in ki je ne moremo pripisati fizični rasti ali razvoju podedovanih vedenjskih vzorcev.”

V dolgi zgodovini človeštva in tudi živalstva so prevladali tisti, ki so se naučili sodelovati in improvizirali. Prevladali so torej tisti, ki so se bili sposobni naučiti prilagoditi na razmere in tisti, ki so se bili sposobni spremeniti.

Učenje učenja je sposobnost učiti se in vztrajati pri učenju, organizirati lastno učenje z učinkovitim upravljanjem s časom in podatki,
ali samostojno ali v skupinah. Kompetenca zajema zavest o lastnem učnem procesu in potrebah, prepoznavanju obstoječih priložnosti in sposobnost premagovanja ovir za uspešno učenje. Učenje predstavlja: pridobivanje, obdelavo, sprejem novega znanja ter spretnosti, iskanje in uporabo znanja in nasvetov. Za posameznika sta ključna motivacija in zaupanje vase.

Koraki uspešnega učenja:

 1. Informacija o količini snovi, ki jo je potrebno predelati.
 2. Časovni okvir do kdaj bo učenje opravljeno.
 3. Časovna razporeditev obdelanja vse snovi v določenem časovnem okviru
 4. Sprva učenje, nato ponavljanje
 5. Urnik učenja
 6. Vmesni odmori
 7. Pozitivne stimulacije in nagrade
 8. Miren in svetel prostor
 9. Izklop elektronskih naprav
 10. Dovolj športa in spanja
 11. Vsesplošna motiviranost in naravnanost k učenju

Kako naj se moj otrok več in bolj efektivno uči?

V današnjem času je potrebno otroke pozitivno stimulirati za učenje, saj imajo v okolici, kjer živijo, veliko dejavnikov, ki njihovo motivacijo ali pa zbranost učinkovito in trajno zmanjšujejo, posledice pa niso le na ne-učenju, pač pa tudi na njihovi koncentraciji, samodisciplini, motiviranosti, lenobi in še čemu. Če se s to težavo ne spopademo dovolj hitro, ima lahko na otroku velike posledice, ki pa niso vidne le v redovalnici. Pozitivna stimulacija se lahko skriva v malenkostih- naprimer: “Po učenju boš lahko igral igrice, se šel igrati s prijatelji, itd.”.

Vzpostavitev reda in discipline

Za trajno in učinkovito pridobitev navade učenja je potrebno pričeti že dovolj zgodaj, saj otroci to potem povzamejo kot način življenja in vedo, da je potrebno veliko dela in truda, da se katero stvar naučijo. Že ko otrok vstopi v osnovno šolo, sta potrebni pomoč in pozitivna stimulacija staršev pri učenju. Svojega otroka stimulirajte tako, da bo ob vsakemu uspešnemu učenju ali opravljanju domače naloge, pozitivno nagrajen in bo posledično bolj motiviran za delo.

Učenje angleščine na zabaven način- Kako?

Na današnjem tržišču obstaja veliko izdelkov, ki pomagajo otrokom pri učenju, hkrati pa se ob tem lahko zelo zabavajo. Za zabavno učenje angleščine je igra Angleščina, Clementoni prava izbira, saj predstavlja preprosto in zabavno didaktično igro, s katero se lahko otroci med 5. in 7.letom starosti naučijo veliko angleških besed. Igra vsebuje pisane ilustracije, 3 različne težavnostne stopnje in možnost samopreverjanja ter omogoča postopno uvajanje novega jezika in spoznavanje prevoda običajnih besed, ki so del otroškega vsakdanjega življenja. Embalaža pa vsebuje: 6 podlag, 36 ploščic z besedami ter navodila z nasveti in skupinsko igro.

Prepoznavanje osnovnih oblik in barv

Za uspešno prepoznavanje osnovnih oblik in barv na pomoč priskoči igra Oblike in barve, Clementoni, ki vsebuje 4 ilustrirane kartice, 16 ploščic različnih oblik, 2 polkrožni ploščici ter navodila za igro. Igra razvija ročne spretnosti ter sposobnosti logičnega mišljenja in opazovanja, kar pozitivno vpliva na otrokov razvoj in kasnejšo boljšo sposobnost za učenje.

Ojoj, spet številke!

Učenje številk in računanja veliko otrokom dela preglavice, zato je potreben ustrezen pristop, da otroci že na začetku ne dobijo odpora. Učenje številk na zabaven način ponuja igra Številke, Clementoni, ki nudi učenje številk ter pojmov matematike. Ta igra pri otrocih spodbuja sposobnosti opazovanja in povezovanja ter jih uči pojme teorije množic in matematike. Zahvaljujoč ploščicam z živalmi in žetonom s številkami se otroci naučijo povezovati številke s količinami in razporejati številke v rastočem vrstnem redu, pri tem pa ustvarjati zabaven, pisan živalski stolp. Embalaže vsebuje: 10 ilustriranih ploščic, 10 žetonov s številkami, 1 navodila s predlogi za igro.

Mami, koliko je ura?

Za uspešno učenje Ure na pomoč priskoči igra Ura, Clementoni, kjer otroci zlagajo ploščice in se igrajo z veliko uro, ki je priložena v embalaži, s tem pa vadijo povezovanje prikaza časa v analogni in digitalni obliki z različnimi dnevnimi aktivnostmi. Na hrbtni strani ploščic lahko preberejo opis aktivnosti in najpravilnejši način izgovorjave časa. Embalaža vsebuje: 14 ploščic s prikazom časa, 14 ploščic s prikazom aktivnosti, 1 velika ura z dvema plastičnima kazalcema in podstavkom ter navodila z nasveti za individualno in skupinsko igro.

Želimo vam veliko uspešnega in zabavnega učenja z vašim otrokom!