Kako zelo pomembna je otroška igra?

27.08.2020
Otroška igra je za razvoj zelo pomembna

Otroška igra je aktivnost, ki poteka glede na notranjo motiviranost otroka in je pomembna za srečno in zadovoljno otroštvo.

Igra vpliva na:

1. otrokovo telesno rast,

2. na razvoj inteligence,

3. na pridobivanje izkušenj in znanja,

4. na njegovo čustveno življenje

5. ter na razvoj v socialno bitje.

Obstajajo različne klasifikacije igre:

  1. funkcijska igra (preizkušanje zaznavno-gibalnih shem);
  2. konstrukcijska igra (povezovanje in sestavljanje posameznih prvin igrač);
  3. dojemalna igra (poimenovanje videnega, sledenje navodilom, dajanje navodil ter dojemanje relacij);
  4. simbolna igra (predstavitev dejanja, predmeta, osebe ali pojava iz realnega ali domišljijskega sveta).

Otrok za igro potrebuje določen prostor, to je lahko dom, vrtec ali igrišče. Odrasli ne smemo pretirano posegati v otroško igro, vendar smo lahko v bližini v primeru, da nas otrok potrebuje. Igrača ni samo sredstvo igre, temveč je tudi otrokov zvesti spremljevalec in prijatelj.

VRSTE OTROŠKE IGRE:

1. FUNKCIJSKA IGRA je prva igra v njegovem razvoju. Otrok se igra na način, da preizkuša, ogleduje in raziskuje svoje telo, sposobnosti in predmete.
2. KONSTRUKCIJSKA IGRA je igra, pri kateri otrok povezuje, sestavlja določene predmete v konstrukcijo (kocke). Predstavlja velik delež igre predšolskih otrok. Bistvena sprememba, ki se z razvojem pojavi v konstrukcijski igri, je načrtovanje – otrok vnaprej pove, kaj in kako bo sestavil.
3. IGRE S PRAVILI se pojavljajo od 3. leta naprej. Tovrstne igre imajo lahko vnaprej postavljena pravila (Človek ne jezi se, karte, mikado, domine ipd.), lahko pa otrok take igre izdela tudi sam in si izmisli svoja unikatna pravila. Od otroka igre s pravili zahtevajo prepoznavanje, sprejemanje in upoštevanje vnaprej določenih pravil.
4. SIMBOLNA IGRA je igra pretvarjanja, v kateri si otrok predstavlja nekaj iz stvarnega ali domišljijskega sveta. Primer take igre je, ko se otroci igrajo, da hranijo dojenčka, da popravljajo avtomobil, da pregledujejo pacienta ipd. Pri tem lahko uporabljajo vsakdanje predmete, ki v igri dobijo nov pomen, npr. žlica postane telefon, robček uporabijo za odejo, ipd.


VRSTE IGER GLEDE NA OTROKOVO SOCIALNO UDELEŽBO

Približno do drugega leta so otroku pomembnejši odrasli kot vrstniki, zato v tem obdobju prevladuje samostojna igra. Otrok se še ni sposoben igrati z vrstniki in zanje še ne izraža zanimanja. Med drugim in tretjim letom se pojavi vzporedna igra, kadar je skupaj več otrok. Otroku je všeč, da je skupaj z vrstniki, vendar sodelovanja z njimi še vedno ni zmožen. Za to obdobje so značilni konflikti med otroki in tudi fizična obračunavanja. Po tretjem letu narašča zanimanje za vrstnike in igro z njimi. Otroci v vrtcu se najraje igrajo v manjših skupinah po dva ali trije, skupine niso stalne, vendar se neprestano spreminjajo. Pojavi se skupna igra, saj otroci že zmorejo sodelovati med seboj, čeprav še vedno pogosto prihaja do konfliktov. Najprej je skupna igra asociativna, kar pomeni, da se otroci igrajo skupaj, vendar v igri nimajo skupnega cilja, nato pa postaja vse bolj sodelovalna. Pri sodelovalni igri otroci težijo k istim ciljem, četudi jih dosegajo z medsebojnimi trenji. Ta vrsta igre zahteva določeno stopnjo emocionalne in socialne zrelosti, da otrok lahko svoje delovanje uskladi z ravnanjem vrstnikov v igri in sklepa kompromise z njimi.

IZBOR KAKOVOSTNE IGRAČE ZA OTROŠKO IGRO

Na Unikashop.si imamo širok spekter igrač, ki so kakovostne in varne ter blagodejno vplivajo na otrokov razvoj. Za najmlajše je primerna Baby linija, znotraj katere so na voljo izdelki Baby linije Unikatoy, Baby linije Clementoni, mehke kocke Clemmy ter druge igračke, s katerimi se lahko igrajo. Odlikujejo jih kakovost, varnost, barvitost, prijetni materiali in še in še.

IGRAČE ZA RAZLIČNE STAROSTI

Ko otroci že malce zrastejo in prerastejo igračke iz najmlajšega obdobja, nastopijo druge, primernejše za njihov razvoj in starost. Za majhne princeske je privlačna linija Crazy Chic, s katero si lahko ustvarjajo različne zapestnice, ogrlice, tatuje, očedijo vezalke na čevljih ali pa se preprosto naličijo. Mali princi bodo veselje našli v različnih vrtavkah, robotih, orožjih, avtomobilčkih in drugih igračkah, ustvarjenih prav posebej zanje. Mladi virtuozi bodo z veseljem zaigrali na harmoniko, flavto, kitaro ali drugo glasbilo, medtem ko ljubitelji živalic z veseljem zbirali modelčke domačih živalic.

Na Unikashop.si vam nudimo široko ponudbo igrač, ki je izbrana skrbno in premišljeno.