Dobre ročne spretnosti vodijo v ugoden razvoj možganov pri otrocih

05.02.2021

GIBANJE IN PREDŠOLSKO OBDOBJE OTROK

Usvajanje raznovrstnih tipov gibanja je v predšolskem obdobju otrok ključnega pomena – na tak način, bodo uspešno razvili vse človeške funkcije in imeli uspešen gibalni razvoj. Skozi leta otroci postanejo sposobni in dovolj samostojni, da učinkovito in kakovostno izvajajo različne gibe. Čisti in natančni gibi finomotorike zahtevajo funkcioniranje senzorike, osrednjega živčevja in mišičnega sistema. V zgodnjem otroštvu je razvoj zelo pester in dinamičen, vpliva pa na celosten potek gibalnega razvoja, zato je tudi zelo pomemben, saj se v tem obdobju otroci največ naučijo. Ko pridobivajo različne izkušnje skozi igro, raziskovanje in druge dejavnosti, jih ob tem pomembno spremlja tudi gibanje.

FINOMOTORIKA IN ROČNE SPRETNOSTI

Finomotorika otrokom omogoča, da uspešno sodelujejo pri izvajanju raznovrstnih opravil, pri katerih je potrebno izvajati precizne, počasne gibe, pri katerih je potrebna tudi visoka stopnja koncentracije.

Raznovrstne aktivnosti, s katerimi se otroci srečajo v vrtcu, zajemajo vsaj polovico časa v dnevu, ki ga otrok nameni finomotoriki. Zajemajo denimo pisanje, risanje, slikanje.

Slikanje in risanje pomembno vplivata na razvoj desne možganske hemisfere.

LEVA IN DESNA MOŽGANSKA HEMISFERA

Sodobni predmetnik osnovnih šol zajema veliko več ur namenjenih predmetom, pri katerih je potrebno denimo računanje in posledično uporaba leve možganske hemisfere, medtem ko so predmeti za ustvarjanje potisnjeni v kot z minimalnim številom šolskih ur, kjer pride do izraza desna možganska hemisfera.

Rokodelsko in umetniško delo, izražanje in ustvarjanje v predšolskem obdobju otrok pospeši in krepi razvoj možganov-natančneje desne možganske hemisfere. Ko leva in desna možganska hemisfera uspešno sodelujeta pri opravljanju umskih procesov, delujeta kot usklajena celota!

Leva možganska hemisfera je zadolžena za znanje številk, zaporedij, govora, logične obdelave, jasnost ter za analitičnost, desna možganska hemisfera pa za glasbo, ustvarjalnost, vizualnost, intuicijo ter različne vzorce.

OTROCI Z VISOKO RAZVITIMI ROČNIMI SPRETNOSTMI

Pomembno je, da otroci ustvarjajo in raziskujejo z rokami. Tovrstne spretnosti lahko uspešno krepimo že od njihovega prvega leta starosti. Spodbudimo jih lahko k raznovrstnim aktivnostim v obliki iger, kjer je potrebno skupaj sestaviti več kosov, poiskati pare itd. Z opravili, ki vključujejo uporabo rok in seveda možganov, krepimo vitalnost, domišljijo, kreativnost, njihov kritičen razum, sposobnost mišljenja ter celo ugodno vplivamo na razvoj njihove samopodobe!

NESPODBUJANJE ROČNIH SPRETNOSTI IMA MNOGE NEGATIVNE POSLEDICE

Otrok, ki ne razvija svojih ročnih spretnosti, ne krepi svoje domišljije, ustvarjalnosti, ima omejeno izrazno stopnjo svojega umetniškega duha ter ne dobi možnosti za razvoj lastnih, kritičnih misli-svojega mišljenja in pozitivne samopodobe. Ko otroci potem odrastejo, niso sposobni učinkovitega reševanja težav, kar med drugim vodi v zelo nizko samopodobo. Možgani tako niso sposobni sestavljati novih hipotez, iskati drugačnih rešitev in podobno. Zato je treba spodbuditi otroke, da razvijejo kritično razmišljanje in sposobni razmišljati s svojo glavo.

KREATIVNI SETI ZA RAZVOJ ROČNIH SPRETNOSTI IN NEIZMERNO ZABAVO

Če ste starš deklice, ki je prava modna navdušenka, bo zagotovo veselje našla v oblikovanju svojih nohtov s Clementoni Superstar set za oblikovanje nohtov Crazy chic, ali pa si ustvarila pravo unikatno ogrlico s Desire Charms set, Crazy Chic. Clementoni Frozen 2 lončarski set je prava izbira za vse, ki si želijo ustvarjati nove kiparske stvaritve iz gline, krede v vedru, Unikatoy pa za čudovit ristanc na domačem dvorišču!

UNIKATOY PLASTELINI SPODBUDIJO KREATIVNOST IN INOVATIVNOST

Za uspešno razvijanje umetniškega duha v vaših otrocih poskrbijo raznovrstni plastelini blagovne znamke Unikatoy. Blagovno znamko Unikatoy odlikujejo visoka kakovost, široka izbira, dovršenost in posluh za otroke. S plastelini Unikatoy bo vaš otrok ustvarjal različne oblike, kipce, se igral s stiskalnico, pripravil testenine, sklesal kip, skratka svoji domišljiji bo pustil prosto pot in tako ugodno razvijal levo možgansko hemisfero in ročne spretnosti.